Esport7

articles interes jujitsu

Per MARCEL DEL RIO SISTEMA AMB EXÀMENS En aquest article vull explicar com és que utilitzem un sistema de pas de graus basat en una superació d’un examen. És un sistema molt antic i de comprovats resultats. Es basa en el coneixement d’un programa preestablert i la demostració del seu domini per part de l’examinat i així pot accedir al següent nivell de coneixement. Hem de fer notar que és el sistema més utilitzat en qualsevol disciplina tant esportiva marcial com no marcial i en qualsevol àmbit social o professional. És una manera relativament senzilla

Per MARCEL DEL RIO Intentaré donar unes indicacions generals pel que respecta a les lleis que ens permeten defensar-nos de tal manera que sigui una guia útil i fàcil de seguir i memoritzar. Ens centrarem en la defensa personal, el que vol dir que sobretot mirarem com ens empara la llei a l’hora de protegir la nostra pròpia persona. Primer de tot les lleis que ens afecten van de l’organisme més gran al més petit i per tant començaríem per les lleis internacionals, les quals en general només caldria dir que garanteixen el

Per MARCEL DEL RIO   ATAC AMB ARMA BLANCA El més important és tenir present la perillositat d’aquest tipus d’arma. Que pot comportar lesions importants i fins i tot la pèrdua de la vida. Pot punxar i tallar, es pot amagar molt bé, es pot comprar sense control, tothom en pot tenir i utilitzar fàcilment. Degut a això el més important és mantenir-se el més allunyat possible i si es pot parapetar-se per que no ens arribi l’atac. Sempre hem d’intentar aconseguir superioritat, però en aquest cas és molt més important, tant sigui avisant a

Per MARCEL DEL RIO 2-AGAFADES El perill de les agafades és que ens limiten el moviment i porten implícita una pèrdua de la distància de seguretat. Sempre hem d’intentar evitar ser agafats almenys amb una bona guàrdia i una bona distància de seguretat. Com a objectiu hauríem de ser capaços com a mínim de sortir d’una agafada. Per poder sortir totes les agafades tenen les seves tècniques específiques però si volem generalitzar podem establir uns criteris generals: - Hem d’intentar sempre com a mínim impossibilitar que ens agafin bé intentant ja una sortida o fugida. - Mantenir-nos

Per MARCEL DEL RIO ATAC Un factor a l’hora de la defensa personal que hem de valorar és l’ús de l’atac com a defensa. Per tant ens podem defensar d’un atac defensant o també atacant, cosa que automàticament fa que l’atacant estigui preocupat defensant i per això deixi d’atacar per defensar o al menys descuidi el seu atac sobre nosaltres. Tots sabem la dita “la millor defensa és un bon atac”. Dins de la possibilitat d’atacar per defensar-se podem contemplar el concepte d’anticipació que ens permetria avançar-nos als seus moviments i així desenvolupar una

PER MARCEL DEL RIO LA TÀCTICA Per definició la tàctica és la utilització d’una tècnica o varies tècniques amb oposició o en situació real. Per tant és un acte complex, elaborat, variat pendent d’especialitzar i adaptar a la situació concreta i única. Tot això, resumint, ens obliga a adaptar el bagatge tècnic a les situacions concretes mitjançant, com havíem dit, la mecanització i especialització per deixar marge  a la intel·ligència i fer una bona estratègia.  Mitjançant la observació i la posada en pràctica ham d’anar corregint i adaptant les tècniques per finalment mecanitzar-les i

Per MARCEL DEL RIO Aquest és un article amb l’objectiu de donar algunes indicacions per tal de poder afrontar una situació real i aconseguir l’èxit amb més probabilitats. El que volem doncs és poder aprofitar uns plantejaments de la situació concreta que ens puguin donar un avantatge per poder-la solucionar. DEFINICIONS Per definició estratègia seria l’art o pla per dirigir o planificar un assumpte u operació a realitzar. Resumint podem dir que cal organitzar o planificar l’actuació de defensa. I per poder fer això cal la “intel·ligència”, amb la qual podem aplicar les tàctiques més idònies

Per MARCEL DEL RIO Aquest article pretén únicament donar una idea general dels orígens del jujitsu que practiquem al gimnàs. És una de les preguntes més freqüents i una de les més llargues de respondre ja que s’allarga en el temps i només podem parlar-ne en moments molt concrets com soparets i viatges, cosa que limita molt el nombre de gent que acaba coneixent els seus orígens. No pretén ser una referència històrica ni aclaparar amb dates concretes sinó que la intenció és simple, saber d’eon ve aquest jujitsu tan peculiar per poder

L’objectiu d’aquest article és continuar amb la relació de professors que han influenciat en mi pel que fa al tipus de classes o d’ensenyança i a les bases de la escola DOSHIN RYU però inclús han influenciat en el tipus de persona que sóc en el dia d’avui. Primer voldria enumerar els professors que he tingut en la disciplina del JUDO, la qual vaig començar per complementar la participació en competicions de Jujitsu on hi havia una part destinada a un combat de judo. El primer professor que vaig tenir va ser