Aerobic Fitness

on .

A partir d aquesta epoca del any es ideal fer activitat fisica al aire lliure, corre, bicicleta o aerobic