TAIKAI INTERNACIONAL 2018

on .

TAIKAI INTER. "Cala Monjoi" 2018.  15, 16 i 17 de juny

SEMINARI NIHON -SHIKI KOBUDO

Articles d'interés de Jiu-jitsu