ESTRATEGIA EN LA DEFENSA PERSONAL (5 i ultim) PER MARCEL DEL RIO

on .

ATAC AMB ARMA BLANCA

el més important és tenir present la perillositat d’aquest tipus d’arma. Que pot comportar lesions importants i fins i tot la pèrdua de la vida.

Pot punxar i tallar, es pot amagar molt bé, es pot comprar sense control, tothom en pot tenir i utilitzar fàcilment.

Degut a això el més important és mantenir-se el més allunyat possible i si es pot parapetar-se per que no ens arribi l’atac.

Sempre hem d’intentar aconseguir superioritat, però en aquest cas és molt més important, tant sigui avisant a les forces de l’ordre, avisant a més gent, donant l’alarma, buscant una arma que pugui contrarestar l’atac, etc..

Si no hem pogut evitar l’atac i si que hem pogut agafar una arma per contrarestar l’atac hem d’intentar neutralitzar l’atac o atacant.

Per tant seria bo neutralitzar l’atacant o desarmar però com a mínim mantenir una distància de seguretat o supervivència.

Si no tenim accés a una arma hem de intentar fugir el més ràpid possible buscant una via de fugida sense descuidar un possible atac per la esquena quan es fuig.

Si no podem fugir o no som prou ràpids tenim dues possibilitats immediates que són per un costat intentar esquivar els atacs i per altre costat bloquejar els atacs. Coses aquestes difícils si l’altra persona és un expert en l’ús d’aquestes armes.

Esquivar és bo perquè quasi no hi ha contacte amb l’atacant però permet a l’atacant continuar amb el seu atac si vol. Intentar deixar passar els atacs mantenint els braços i cames com a escuts.

Aturar no és tant bo perquè interferim en la trajectòria de l’atac i si fallem ens farà mal segur però el seu atac te una interrupció momentània que si és un especialista serà molt curta en el temps. Si aturem fer-ho amb braços i cames.

Tant si aturem com si esquivem o ens trobem amb un atac d’aquestes característiques a part de la distància de seguretat hem de mantenir una guàrdia adaptada a que patim els menys danys vitals possibles, amb la qual cosa hem de protegir el òrgans més vitals com són el cap i el coll i també l’estomac.

Però quan protegim els òrgans amb els braços i les cames ho hem de fer amb la part òssia i a l’hora intentar protegir els dits tancant la ma .

Per aturar és una bona idea disposar els braços creuats per disminuir les possibilitats de moviment del seu braç atacant i que hi hagi la menys continuïtat possible. Així com si fos possible intentar tancar els braços creuats i intentar frenar el moviment del braç bloquejant el colze per darrera. Aquesta és una maniobra molt difícil.

Tot i fer perfectament totes les coses indicades al tractar-se d’aquest tipus d’arma el més probable seria patir algun tipus de dany sobretot del tipus tall i especialment als braços.

Si hem pogut aturar l’atac i frenar el moviment del braç, el següent pas seria controlar l’arma, per fer això és indicat agafar i tancar la mà que porta l’arma blanca tancant-la encara més sobre si mateixa especialment pels dits. Això ens assegura que agafem per un lloc no perillós com està fent ell i de pas impedim que deixi anar l’arma per que no se la pugui canviar de mà o caigui al terra o l’agafi una tercera persona.

Un cop controlada l’arma cal utilitzar la força de tot el cos per impedir el moviment del seu braç utilitzant la força muscular i el pes del nostre centre de gravetat apropant els braços al melic. És una maniobra arriscada però funciona si sempre dirigim l’arma controlada cap a l’atacant i així no correm tant perill de fer-nos mal i de pas l’amenacem a ell i patirà per no fer-se mal.

Un cop fet tot això estaria bé desarmar l’atacant i controlar l’arma. El que puguem fer a l’atacant ja depèn de la situació però si tot ha anat bé ara tenim superioritat i sobretot ha desaparegut l’amenaça per a la nostra vida o integritat.

Un cop tenim l’arma és important no prendre mal amb ella i tenir-la en un lloc on es pugui controlar i no pugui prendre mal ningú.

ATAC AMB ARMA DE FOC

Aquests casos potser no són realment d’atac perquè si hi hagués atac la única solució és fugir en ziga zaga i parapetar-se.

Només hi ha la possibilitat en el cas de distància curta i en el moment que som apuntats d’intentar una maniobra desesperada per sobreviure que tècnicament és complicat però sobretot cal una capacitat de reacció i anticipació elevada.

Hauríem d’intentar interceptar sobretot l’arma amb les mans o com a mínim amb una mà i sortir de la línia de foc finalitzant amb un desarmament.

El dubte és que no sabem qui seria més ràpid però és una possibilitat abans de ser disparats.

6-ACTUACIONS SOBRE UNA TERCERA PERSONA

Aquests casos són aquells que actuem directament sobre una persona que no ens ataca o amenaça a nosaltres sinó a un altre o actuem per sorpresa sense que hi hagi un atac o amenaça sobre nosaltres directament.

En aquestes circumstàncies sempre tenim al nostre favor el factor sorpresa i hem d’aprofitar-lo sobretot intentant entrar sempre que es pugui per l’esquena o amb el màxim de sorpresa possible.

Un cop hem entrar en contacte amb la persona a reduir, controlar o conduir seria bo anar sempre que es pugui cap la seva esquena ja que en principi és la direcció contraria del seu atac o amenaça i també és més fàcil de aconseguir la seva pèrdua d’equilibri.

Si no queda més remei també podem anar en altres direccions però haurem de prendre moltes més precaucions perquè interferim en el camp de l’acció que ha fet que actuem.

El millor és actuar o controlar el seu cap juntament amb un braç i així reduïm considerablement les possibilitats de resistència.

Si no és possible la priorita en un primer moment és el cap ja que on va el cap va el cos i si no fos possible això es pot actuar sobre un braç en qualsevol de les seves articulacions(dits, colze o espatlla).

Intentar actuar sobre la persona que realitza un atac o sobre la persona més agressiva o sobre la persona que no coneixem.

Amb la nostra acció cal separar a la persona que controlem de la zona d’acció i a l’hora també separar-nos nosaltres i intentar tenir tot l’entorn controlat ja que un cop interaccionem amb la tercera persona ja quedem minvats de facultats de reacció.

7-ACTUACIONS EN GRUP

És el cas quan som atacats o ens defensem més d’una persona a l’hora i potser que tots sapiguem tècniques de defensa com només alguns o només nosaltres.

En aquests casos hem d’aprofitar aquesta situació i repartir les tasques que com a mínim cal que una persona afronti la situació i una altra doni recolzament sobretot cobrint la zona cega de la seva esquena i buscant la millor situació en el terreny i la zona de fugida.

Aquesta segona persona aniria bé que aprofitant la seva tasca de suport es dediqués a demanar ajuda mitjançant el telèfon o altre mitjà, també cridant o fent molt soroll per cridar la atenció sobre el fet.

De totes formes també ha de mantenir contacte almenys verbal amb la persona principal per transmetre tot el que passa al voltant i poder ajudar si li demana ajuda.

La resta de feina a fer és ajudar a la persona que porta el pes de la situació en tot el que demani i com a mínim ajudar amb un abona actitud transmetent seguretat i transmetent la possibilitat que també podem actuar si cal i així que l’atacant o atacants pensin que s’han d’enfrontar amb diverses persones .

Si hi han més persones augmentar el control de perímetre i la sensació que caldrà acabar amb el grup i sols amb una persona i així aconseguim baixar la moral dels amenaçats o atacants.

També pot anar bé repartir-se les possibles amenaces o atacs entre el grup per tenir clar qui actua sobre qui i no perdre temps en l’actuació si es produeix. Sempre deixar algú a ser possible que controli l’entorn.

 

8-ACTUACIONS AMB FACULTATS MINVADES

Seria el cas en que nosaltres tinguem alguna de les nostres facultats minvades i per tant no estem en condicions de realitzar una defensa en condicions.

Per la qual cosa hem d’adoptar mesures extraordinàries i abans de tot intentar evitar la intervenció al màxim.

Si podem mirar de fugir, adoptar una guàrdia ben tancada, intentar buscar un arma, buscar ajuda i alertar de la situació com més aviat millor.

Protegir la part afectada per que no pateixi més del que ja ha patit, per tant posar les parts afectades darrera de la guàrdia o sigui endarrerides.

Si poguéssim evitarem evidenciar les nostres mancances i així no puguin saber que no estem en condicions òptimes.

 

RESUM MÍNIM D’ACTUACIÓ EN DEFENSA

PREVENCIÓ(OBSERVACIÓ)

DETECCIÓ I VALORACIÓ

POSICIONAMENT(GUÀRDIA-DISTÀNCIA)

AVÍS

       ACTITUD CORPORAL I VERBAL

BUSCAR SUPERIORITAT

TENIR UNA SORTIDA

         ACTUACIÓ RÀPIDA I SEGURA

       CONTROLAR ENTORN I ARMES

ESQUIVAR O ATURAR

REDUIR PREFERIBLEMENT ENDARRERA

CONTROLAR PREFERIBLEMENT CAP I BRAÇ

     BUSCAR ESQUENA DE L’ATACANT

REPARTIR TASQUES

AJUSTAR A LA LLEI

(Aquest últim punt es refereix a l’article de MARC LEGAL )

SEMINARI NIHON -SHIKI KOBUDO

Articles d'interés de Jiu-jitsu