NOU ARTICLE DE DEFENSA PERSONAL DE MARCEL DEL RIO

on .

ESTRATÈGIA EN LA DEFENSA PERSONAL             

 

                        2-AGAFADES

 

El perill de les agafades és que ens limiten el moviment i porten implícita una pèrdua de la distància de seguretat.

 

Sempre hem d’intentar evitar ser agafats almenys amb una bona guàrdia i una bona distància de seguretat.

 

Com a objectiu hauríem de ser capaços com a mínim de sortir d’una agafada.

 

Per poder sortir totes les agafades tenen les seves tècniques específiques però si volem generalitzar podem establir uns criteris generals:

 

- Hem d’intentar sempre com a mínim impossibilitar que ens agafin bé intentant ja una sortida o fugida.

 

- Mantenir-nos en guàrdia i ben protegits per evitar atacs encadenats.

 

- Baixar el centre de gravetat per evitar ser desequilibrats o aixecats o al menys tenir base més sòlida per oferir resistència.

 

- Tensar el cos en general per també oferir més resistència i impossibilitar que ens agafin millor. En aquest cas també hi ha el factor tensar-destensar que ofereix un espai físic d’aire per poder-se moure i així intentar més fàcilment l’alliberament.

 

- I el que funciona sempre és atacar o amenaçar els punts vitals de l’agressor ja que al contraatacar impossibilitem la continuïtat d’un bon atac. Els punts vitals d’elecció sempre són genitals o cara sense menys tenir qualsevol altre i considerar també tot el que és pessigades i mossegades si convé.

 

- Tot l’anterior ha d’anar amanit amb un instint de supervivència que es manifesta en una activitat explosiva i contínua que evita la bona agafada i facilita la sortida a part de desconcertar l’atacant. Si és necessari passar com hem dit a l’atac per evitar ser atacats.

 

- Mereix un apartat concret les agafades per l’esquena i sobretot del coll ja que ens sorprenen i afecten a la nostra supervivència o al menys a la nostra capacitat de resposta. Doncs serà en aquestes on hem d’actuar amb prevenció per no ser sorpresos i amb velocitat i contundència si som atacats.  

 

 

 

          3-COPS

 

 

 

Són molt perillosos perquè ens poden deixar fora de combat i sense possibilitat de defensa posterior degut a la seva velocitat i contundència.

 

Per evitar-los és primordial la guàrdia i la distància de seguretat. Tot i que si l’atacant és destre en aquest tema utilitzarà un encadenament de varies tècniques i per tant caldrà mantenir la guàrdia i la distància durant tot l’atac i a l’hora anar esquivant o contraatacant per defensar-nos.

 

Hi han diferents armes  per atacar i per tant les podem diferenciar:

 

-        Cames:  Cal mantenir la distància o tot el contrari estar el màxim d’a prop com a última solució. Perilloses per la potència. És convenient sempre cedir o esquivar per no lluitar contra elles ja que poden ser molt potents. En qualsevol cas hem d’evitar que contactin amb nosaltres degut al seu poder destructiu.

 

-        Genolls: Perill en distància curta per la sorpresa i la potència. Serà difícil evitar-los però hem d’intentar que no donin al menys en el seu objectiu intentant aturar sobre la cama, esquivant una mica amb fintes de cos o cap  i si això no fos possible intentar interposar algun escut natural davant encara que ens emportaríem la ona d’energia igualment d’aquest tipus de cop però no seria tant efectiu.

 

-        Cap: Destructiu a curta distància per la sorpresa i la duresa del crani. Hem d’evitar estar en la seva trajectòria i en tot cas mai tenir-hi la cara que és on aquest cop obté la seva màxima eficàcia. Per fer això intentar protegir la cara amb algun escut o mantenir la cara de costat o mantenir el nostre cap per sota del seu oferint la part dura del nostre en el seu descens per picar.

 

-        Colzes: És un cas similar als genolls però potser més destructius ja que normalment van a la car. S’ha d’intentar fer el mateix, mantenir distància i guàrdia, si no és possible es pot intentar trencar la distància el més a prop possible(abraçant és bona idea) i intentar interposar escuts o esquivar. Si impacten sobre nosaltres sempre són perillosos no porten tanta energia com el genoll però són més penetrants.

 

-        Punys: Serien les armes més utilitzades per tothom, tant amb el puny tancat com la mà oberta.  Com en tots els atacs és d’elecció mantenir distància i guàrdia. Si som atacats hem de vigilar de protegir-nos sempre encara que haguem superat o esquivat un atac ja que poden o solen anar encadenats uns quants d’aquests atacs. Intentar sempre mantenir o trencar la distància  de seguretat insistint en la protecció. Utilitzar el contraatac per trencar la cadena d’atacs.

 

Vigilar especialment amb els atacs a la mitja volta que sorprenen i tenen molta energia (prevenció amb la distància) i amb els cops en distància curta (abraçar).

 

 

 

                   4-PESSIGADES I MOSSEGADES:

 

Els dos casos es donaran quan hi ha distància curta i l’atacant tingui alt instint de supervivència. Hem d’estar molt alerta i sempre contemplar sobretot quant abracem a l’atacant.

 

La boca és bastant controlable i localitzable i cal tenir en compte i si es passa la ma per davant passar-la plana i si es dona el cas de mossegada retenir l’instint de separar i prémer fort contra la boca i el nas per ofegar i fer que deixi la presa .

 

Les mans ja són més difícils de controlar i sobretot hem de vigilar que no ens arribin a punts vitals com la cara i els genitals. Podem controlar les mans, els braços o atacar amb escanyament que com afecta a la supervivència l’atacant ha de defensar la seva vida impedint ser escanyat i normalment porta les seves mans a defensar l’escanyament.

 

                                                                                           5-ARMES

 

Qui te un arma sempre te avantatge i si la sap utilitzar encara més.

 

Davant d’un arma sigui quina sigui la situació hem de valorar bé la nostra intervenció ja que d’entrada sempre estem en inferioritat i segurament ens pot costar la vida.

 

La primera cosa a tenir en compte és intentar evitar l’enfrontament i la segona intentar fugir. Si això no fos possible sempre hem d’intentar buscar distància, guàrdia i intentar parapetar-nos o buscar superioritat (un altra arma, més gent, la seva esquena, etc...).

 

 Les armes bàsicament es diferencien en contundents (tipus bastó), blanques (punxats o tallants) i de foc (curtes –pistola o revòlver- i llargues).

 

Davant d’un arma en podem trobar en dues situacions bàsicament com són la d’amenaça i la d’atac.

 

  a-TIPUS D’ATAC:

 

                   AMENAÇA

 

En cas d’amenaça amb qualsevol arma sempre hem de valorar la intencionalitat de la persona que la porta ja que de per sí utilitza l’arma per aconseguir alguna cosa de nosaltres i per tant la seva intenció d’entrada no és fer-nos mal.

 

Tenim bastant marge de maniobra ja que d’entrada podem evitar qualsevol mal si fem el que diu i si no almenys hi ha la possibilitat de negociació.

 

El primordial és intentar mantenir la guàrdia i la distància sempre que es pugui i a l’hora evitar que ens limiti els moviments o la fugida. Per tant la prevenció a part d’evitar situacions així també ens permetrà reaccionar abans. Si ens agafa de sorpresa hem d’intentar reaccionar el més ràpid possible intentant aconseguir distància i guàrdia, cosa que cal assolir amb entrenament.

 

Hem d’intentar evitar com sigui que es produeixi l’atac.

 

Si ens veiem obligats a reduir l’amenaça és molt important controlar l’arma més que desarmar. Si controlem l’arma després podem desarmar i així impedim que algú més la pugui utilitzar, evitem que ningú és faci mal i passem a estar armats nosaltres.

 

Per controlar l’arma hem de trencar la distància i per això és tant arriscat. En el cas que es produeixi hem de controlar l’arma per damunt de la mà que la esgrimeix per no fer-nos mal ja que si ell la pot agafar nosaltres el podem agafar a ell i tancar encara més aquesta mà seva per que no la pugui deixar anar. En el cas d’armes de foc és d’elecció agafar també l’arma per poder desarmar fent més palanca.

 

Per agafar aquesta mà cal utilitzar totes les nostres forces i per tant fer força muscular més la del propi cos apropant les nostres mans al centre de gravetat i baixar-lo, tenint la precaució de dirigir sempre l’arma en una altra direcció que no danyi a ningú.

 

        ATAC MANIFEST

 

Un atac implica una obligació ja sigui de defensa o de fugida per evitar prendre mal però si hi ha una arma pel mig també hi ha una possibilitat molt gran de perdre la vida, això vol dir que hem de reaccionar amb rapidesa i contundència (cal entrenament per una bona defensa).

 

b-TIPUS D’ARMA:

 

ARMA CONTUNDENT

 

El perill radica principalment en la possibilitat de fer molt mal a l'impactar en nosaltres i segons on ho faci ens pot deixar fora de combat però també en la majoria de casos ens obliga a mantenir una distància de seguretat més gran ja que en general li permeten a l’atacant augmentar el seu radi d’acció.

 

Per tant les pautes d’acció són reaccionar ràpidament per intentar mantenir la distància de seguretat amb guàrdia i intentar fugir o parapetar-se.

 

Si nosaltres podem guanyar superioritat hem d’intentar desarmar i controlar l’arma.

 

Si pel que sigui s’ha de procedir a la defensa de l’atac hi ha dues possibilitats bàsiques com deixar passar l’atac i contraatacar després trencant la distància o avançar-se a l’atac i trencar la distància.

 

Un cop hem trencat la distància hem de passar a controlar la mà que porta l’arma i l’arma en sí. Per a posteriori desarmar com a mínim.

 

Les armes contundents solen venir en moviments descendents o circulars, per tant el recomanable en general si no ens volem equivocar és anar endarrere i cap al costat contrari d’on és l’arma.

 

 

 

 

 

MARCEL DEL RIO (7È Dan de JuJitsu)

 

 

 

SEMINARI NIHON -SHIKI KOBUDO

Articles d'interés de Jiu-jitsu